ÇEVRE

 

 

ISO 14001 – ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevreye duyarlı ve çevreyi gelecek nesillere borçlu olduğumuzun farkında bir firma olarak;

  • Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat, yükümlülük, idari düzenlemelere ve diğer şartlara uymak
  • Sürekli iyileştirme ve gelişme anlayışı içinde hava, su, toprak kirlenmesini önlemek
  • Her türlü faaliyetimizde mümkünse; uygun enerji, teknoloji, hammadde, ekipman ve proses kullanarak atık oluşumunu önlemek
  • Atık oluşumunun önlenemediği durumlarda atıkların kaynağında en aza indirilmesi, yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi ve değerlendirilemeyen atıklarin bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla yetkilendirilmiş firmalara vermek
  • Tüm çalışanlarımızın çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve ögretimi temin etmek
  • Koşullara müdahale edilemeyen durumlarda, çevre üzerine önemli ve olumsuz etkileri olabilecek hizmet faaliyetlerine dahil olmamak
  • Tüm faaliyetlerimizde doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve bu bağlamda kaynak tasarrufu ve yeniden kazanım hususlarına gereken özeni göstermek